Grafický náhled na email

- Grafický náhled na email zasíláme ke každé objednávce zdarma. Tento náhled je možné jakkoli měnit a upravovat až k Vaší úplné spokojenosti.

- V ceně objednávky jsou zahrnuty 3 grafické náhledy.

- Objednávka je závazná až po odsouhlasení grafického náhledu k tisku.