V uvedené ceně je zahrnut text dle Vašeho přání a dopisní obálka.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodací podmínky

Firma Kyoprint s.r.o. se snaží vyrábět produkty nejvyšší kvality a spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Toho však můžeme docílit pouze srozumitelnou domluvou s klientem. Z tohoto důvodu přinášíme na následujících řádcích Obchodní podmínky.

§ 1 Objednávky
Dodavatel je oprávněný odstoupit vyhotovení objednávky v případě, že bude zjištěno, že odporuje etickým pravidlům dodavatele nebo právním předpisům. Do této kategorie spadají zejména materiály, jejichž obsahem je hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod skupiny nebo jednotlivce apod.

§ 2 Zpracování
Pokud je objednávka kompletní a nám jako dodavateli jasná, může být určena na zpracování. Za kompletní objednávku je považována taková objednávka, která obsahuje soupis objednaných produktů, jejich počty, způsob platby, volbu dopravce a fakturační a dodací údaje. V případě, že objednávka nebude pro dodavatele srozumitelná, bude vrácena objednavateli, resp. tento bude kontaktován za účelem doplnění objednávky.

Běžná doba zpracování je 5 – 7 pracovních dní od schválení grafického náhledu v případě produktů skladem, 10 – 20 pracovních dní od schválení grafického náhledu v případě produktů na objednávku. U produktů s hodnotou "neomezené množství sklade" je termín expedice zpravidla 7 – 10 pracovních dní od odsouhlasení grafického náhledu, není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak. Informace o skladové dostupnosti a termínu odeslání je vždy uvedena v detailu produktu. V případě, že Vaše objednávka spěchá, je možné u produktů skladem Expresní vytištění za poplatek 1000 Kč, termín expedice takové objednávky je do 3 pracovních dní schválení grafického náhledu.

§ 3 Kupní smlouva
Objednavatel bere na vědomí, že vytvořením objednávky vzniká mezi ním a Kyoprint s.r.o. kupněprodejní vztah, ze kterého mu plyne mimo jiného povinnost uhradit kupní cenu za zhotovení produktu.

§ 4 Ceny
Dodávka produktů se uskuteční za ceny platné v den uzavření smlouvy tak, jak jsou uvedeny na webové stránce. Uvedené ceny zahrnují v současnosti platnou daň z přidané hodnoty (DPH).

Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dané konkrétně k dané akci. Tyto ceny platí pouze při odeslání objednávky v rámci trvání akce.

K ceně objednaných produktů je přičtena částka 300 Kč předtiskové sestavy za oznámení (novoročenky) a 200 Kč za jmenovky. Tato částka je poplatek za práci v pozadí objednávky, jako je řez papíru, nastavení tisku a ostatních činností souvisejících s tiskem.

Další poplatky uvedené na faktuře mohou být:
předtisková příprava 2. (a další) jazykové verze pozvánky 30 Kč
předtisková příprava 2. (a další) jazykové verze oznámení (novoročenky) 300 Kč
příplatky za změnu barevnosti vkladu, stuhy, barvení papíru a další

Každá úprava po odsouhlasení grafického náhledu k tisku (počty, barevnost, font, text atd.)
je zpoplatněna částkou 200 Kč.

Při objednávce dotisku (výroba dalších kusů oznámení po odeslání původní objednávky) je zpoplatněna částkou 100 Kč.

Upozorňujeme, že v rámci objednávky je v ceně prvotní grafický návrh + další 3 grafické úpravy na vyžádání.
Další úpravy nad tento limit jsou již zpoplatněny částkou 100 Kč každá další úprava.

Celková cena objednávky je součtem celkové ceny za objednané produkty, ceny předtiskové přípravy dle počtu zvolených variant a cena za dopravu podle volby platby a způsobu přepravy. Cena dopravy se stanovuje podle aktuálně platného ceníku a je neměnná.

§ 4.1. Vzorky
Vzorek s vlastním potiskem je možné zaslat za cenu daného produktu a jeho předtiskové přípravy 300 Kč + cena dopravy.
Při pozdějším zadávání objednávky svatebních oznámení již v plném počtu, stačí vepsat do poznámky číslo objednávky vzorku
a my Vám poté při fakturaci odečteme -50% z ceny předchozí objednávky na vzorek.

Počet vzorků je omezen na max. 3 ks.

§ 4.2. Obálky 

V ceně každému svatebnímu oznámení je příslušná obálka. Standardní barevnost obálek je bílá, popř. dle informací u produktu. Prodejce si vyhrazuje právo změnit barevnost obálky v případě jejich nedostupnosti skladem, na tuto změnu budete upozornění. 

§ 5 Kompletace
Z důvodu častého poškození při dopravě dodáváme všechna oznámení v rozloženém stavu. Při dodání námi potištěných kusů bude vždy přiložen složený vzor pro snadnější kompletaci. V případě zájmu je kompletaci možné provést za příplatek (jeho výše bude stanovena individuálně). Pro tuto službu nás prosím kontaktujte mailem na info@kyoprint.cz nebo využijte rámeček "Poznámky" v posledním kroku objednávky.

§ 6 Právo zrušení, právo vrácení
Vzhledem k povaze produktu, který je uzpůsoben individuálním požadavkům klienta, což znemožňuje jeho další prodej, není možné objednávku zrušit po schválení grafického náhledu. V případě zrušení ze strany objednavatele po vytištění objednávky je objednavatel povinen uhradit veškeré náklady vzniklé vyhotovením dané objednávky.

§ 7 Dodání, odeslání
Dodání vyhotovené objednávky proběhne způsobem zvoleným při odeslání objednávky. Firma Kyoprint s.r.o. nabízí možnost osobního převzetí, zaslání Českou poštou nebo zaslání kurýrem PPL. Cena dopravy je stanovena podle platného ceníku dopravce a podle zvoleného způsobu úhrady. Aktuálně platný ceník dopravy je:

Zákazníci v ČR
PPL dobírka, doručení do 24 hodin od odeslání 150 Kč
PPL platba převodem, doručení do 24 hodin od obdržení platby 100 Kč
ČP dobírka, doručení do 24 hodin od odeslání 180 Kč
ČP platba převodem, doručení do 24 hodin od obdržení platby 130 Kč


Osobní odběr na prodejně je pro všechny zákazníky zdarma.
Při platbě převodem probíhá zaslání až po přičtení platby na účet dodavatele, výpis z účtu objednavatele není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození dopravou, zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek. Zpoždění dodání ze strany Kyoprint s.r.o. neopravňuje objednavatele k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany dodavatele. Dodavatel nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem.
V případě osobního převzetí je objednavatel povinen vyzvednout objednávky co nejdříve, nejdéle však do 2 měsíců od obdržení výzvy k vyzvednutí, nedomluví-li se obě strany jinak. Po uplynutí této doby bude objednávka zrušena a vzniklé náklady budou vymáhány po objednavateli.

§ 8 Platba
Firma Kyoprint s.r.o. nabízí možnost platby bezhotovostním převodem (objednávka je odeslána po přičtení platby na náš účet), dobírkou nebo v hotovosti při osobním převzetí. Tato možnost se volí při vytváření objednávky, v případě nutnosti je možné způsob dopravy změnit. Objednavatel je povinen dodavatele o změně dopravy informovat s dostatečným předstihem a to e-mailem s číslem objednávky.

§ 9 Vlastnictví
Produkt zůstává vlastnictvím firmy Kyoprint s.r.o. až do úplného zaplacení všech položek dané objednávky.

§ 10 Záruka, reklamace
Záruční lhůta začíná plynout dnem doručení objednávky k objednavateli. Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky pokud dodavatel o neúplnosti objednávky neinformoval objednavatele předem. Předmětem reklamace nemůže být nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám firmy Kyoprint s.r.o. platným ke dni odeslání objednávky. Také není možné vznést reklamaci na chyby (gramatické, grafické a další), které zákazník odsouhlasil v grafickém návrhu.

Objednavatel je povinen uplatnit zřejmé vady při obdržení produktu, nejpozději však do 2 týdnů od obdržení. Pozdější reklamace není možná. Skryté vady je nutné reklamovat co nejdříve po zjištění, nejpozději však 6 měsíců po vyhotovení objednávky v rámci zákonné lhůty stanovené pro reklamaci. Jednoduché reklamace je možné vznést telefonicky na čísle 530 506 098, složitější musí být podány písemně na e-mailovou adresu info@kyoprint.cz. Při oprávněné reklamaci má firma Kyoprint s.r.o. nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady včetně dopravy v tomto případě nese dodavatel. Pouze v případě, že náhradní dodávka nebude možná nebo bude chybná má objednavatel právo požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Při odstoupení od smlouvy je objednavatel povinen vrátit celou objednávku na adresu firmy

Kyoprint s.r.o.
Legionářská 231
Kuřim 66434
Česká republika

Termín na vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní od přijetí vzneseného nároku do firmy Kyoprint s.r.o.

V rámci reklamačního řízení je objednavatel povinen pravdivě informovat o vadách, pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je objednavatel povinný písemnou formou uvést všechny požadované informace k dané vadě.

Zákazník bere na vědomí, že pokud informace v objednávce nejsou pravdivé, případně jsou chybné, nemohou být předmětem reklamace.

Barevnost oznámení, která je vidět na webových stránkách nemusí souhlasit se skutečností, je to dáno nastavením monitoru. Z toho důvodu nabízíme možnost zaslání vzorků.

Daňový doklad je součástí každé objednávky a objednavateli bude doručen buď e-mailovou formou, případně bude součástí objednávky.

§ 11 Záruky
V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě (např. CD) uhradí dodavatel jen cenu čistého materiálu, na kterém byl dokument dodaný. Jakékoliv další náhrady škody nejsou možné.

§ 12 Ochrana osobních údajů
Objednavatel souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby firmy Kyoprint s.r.o. Toto zpracování se děje s přihlédnutím k zákonu 428/2002 sbírky. Firma Kyoprint s.r.o. zachází se všemi údaji jako s důvěrnými. Objednavatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti.

§ 13 Autorská práva
Zákazník, který zadává objednávku na zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel.

§ 14 Dodatek
Vždy je prvořadé vycházet z kupněprodejní smlouvy a výrobu podle toho dodržet. V případě, že dojde k jakémukoliv nedodržení, budou oba smluvní partneři usilovat s přihlédnutím k zájmům obou stran dosáhnout nové dohody, která se bude co nejvíce přibližovat ekonomickému účelu neplatné dohody.

§ 15  Editace objednávky po schválení grafického náhledu

Každá úprava po odsouhlasení grafického náhledu k tisku (počty, barevnost, font, text atd.)
je zpoplatněna částkou 200 Kč.

Provozovatel webu, KyoPrint s.r.o., se sídlem Legionářská 231/15, Kuřim, 664 34, IČ: 29206294, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.