Produkty vyrábíme na zakázku do 3-5 pracovních dní. Doprava zdarma od 2500 Kč

x

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodací podmínky

Firma Kyoprint s.r.o., Legionářská 231/15, 664 34 Kuřim, Česká republika, IČ: 29206294 se snaží vyrábět produkty nejvyšší kvality a spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Toho však můžeme docílit pouze srozumitelnou domluvou s klientem. Z tohoto důvodu přinášíme na následujících řádcích Obchodní podmínky.

§ 1 Objednávky

Dodavatel je oprávněný odstoupit vyhotovení objednávky v případě, že bude zjištěno, že odporuje etickým pravidlům dodavatele nebo právním předpisům. Do této kategorie spadají zejména materiály, jejichž obsahem je hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod skupiny nebo jednotlivce apod.

§ 2 Zpracování

Pokud je objednávka kompletní a nám jako dodavateli jasná, může být určena na zpracování. Za kompletní objednávku je považována taková objednávka, která obsahuje soupis objednaných produktů, jejich počty, způsob platby, volbu dopravce a fakturační a dodací údaje. V případě, že objednávka nebude pro dodavatele srozumitelná, bude vrácena objednavateli, resp. tento bude kontaktován za účelem doplnění objednávky.

Běžná doba zpracování je 3–7 pracovních dní od schválení grafického náhledu v případě produktů skladem, 10–20 pracovních dní od schválení grafického náhledu v případě produktů na objednávku. U produktů s hodnotou "neomezené množství skladem" je termín expedice zpravidla 3–10 pracovních dní od odsouhlasení grafického náhledu, není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak. Informace o skladové dostupnosti a termínu odeslání je vždy uvedena v detailu produktu. V případě, že Vaše objednávka spěchá, je možné u produktů skladem Expresní vytištění za poplatek 500 Kč, termín expedice takové objednávky je do 3 pracovních dní schválení grafického náhledu.

§ 3 Kupní smlouva

Objednavatel bere na vědomí, že vytvořením objednávky vzniká mezi ním a Kyoprint s.r.o. kupněprodejní vztah, ze kterého mu plyne mimo jiného povinnost uhradit kupní cenu za zhotovení produktu.

§ 4 Ceny

Dodávka produktů se uskuteční za ceny platné v den uzavření smlouvy tak, jak jsou uvedeny na webové stránce. Uvedené ceny zahrnují v současnosti platnou daň z přidané hodnoty (DPH).

Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dané konkrétně k dané akci. Tyto ceny platí pouze při odeslání objednávky v rámci trvání akce.
V případě velkoobchodního prodeje nelze kombinovat právě probíhající akční slevy společně s velkoobchodními cenami. V takovém případě platí stále standardní cena před akcí, od které se poté odvíjí cena velkoobchodní.

K ceně objednaných produktů s individuálním potiskem je přičtena částka 350 Kč předtiskové přípravy za oznámení (novoročenky) a 200 Kč za jmenovky na svatební stůl. Tato částka je poplatek za práci v pozadí objednávky, jako je řez papíru, nastavení strojů pro tisk a ostatních činností souvisejících s tiskem.

Další poplatky uvedené na faktuře mohou být:
předtisková příprava 2. (a další) jazykové verze pozvánky 30 Kč
předtisková příprava 2. (a další) jazykové verze oznámení (novoročenky) 350 Kč

Každá úprava po odsouhlasení grafického náhledu k tisku (počty, barevnost, font, text atd.) je zpoplatněna částkou 200 Kč.

Při objednávce dotisku (výroba dalších kusů oznámení po odeslání původní objednávky) je zpoplatněna částkou 100 Kč.

Upozorňujeme, že v rámci objednávky je v ceně prvotní grafický návrh + další 3 grafické úpravy na vyžádání.
Další úpravy nad tento limit jsou již zpoplatněny částkou 100 Kč každá další úprava.

Celková cena objednávky je součtem celkové ceny za objednané produkty, ceny předtiskové přípravy dle počtu zvolených variant a cena za dopravu podle volby platby a způsobu přepravy. Cena dopravy se stanovuje podle aktuálně platného ceníku a je neměnná.

§ 4.1. Vzorky

Nabízíme vzorkovou sadu svatebních oznámení se vzorníčkem druhů papírů za cenu poštovného - sadu naleznete na odkazu https://www.kyoprint.cz/vzorky-svatebnich-oznameni-zdarma/

Druhou možností je vzorek svatebního oznámení s vlastními texty - jako vzorek lze udělat jakékoliv svatební oznámení z naší nabídky dle Vašeho výběru. 
Vzorek s vlastním potiskem spolu s informacemi naleznete na odkazu https://www.kyoprint.cz/vzorek-svatebniho-oznameni-s-vlastnim-textem/

§ 4.2. Obálky 

V ceně každého svatebního oznámení nebo novoročenky je příslušná dopisní obálka. Standardní barevnost obálek je bílá, popř. dle informací u produktu. Prodejce si vyhrazuje právo změnit barevnost obálky v případě jejich nedostupnosti skladem, na tuto změnu budete upozornění. 

§ 5 Kompletace

Z důvodu častého poškození při dopravě dodáváme všechna oznámení v rozloženém stavu. Při dodání námi potištěných kusů bude vždy přiložen složený vzor pro snadnější kompletaci. V případě zájmu je kompletaci možné provést za příplatek (jeho výše bude stanovena individuálně). Pro tuto službu nás prosím kontaktujte mailem na info@kyoprint.cz nebo využijte rámeček "Poznámky" v posledním kroku objednávky.

§ 6 Právo zrušení, právo vrácení

Vzhledem k povaze produktu, který je uzpůsoben individuálním požadavkům klienta, což znemožňuje jeho další prodej, není možné objednávku zrušit po schválení grafického náhledu do tisku. V případě zrušení ze strany objednavatele po vytištění objednávky je objednavatel povinen uhradit veškeré náklady vzniklé vyhotovením dané objednávky.
Na produkty které nejsou individuálně vyráběny se vztahuje standartní možnost vrácení bez udání důvodu do 14 dnů.

§ 7 Dodání, odeslání

Dodání vyhotovené objednávky proběhne způsobem zvoleným při odeslání objednávky. Firma Kyoprint s.r.o. nabízí možnost osobního převzetí, zaslání Českou poštou, kurýrem PPL, nebo zaslání službou Zásilkovna. Cena dopravy je stanovena podle platného ceníku dopravce a podle zvoleného způsobu úhrady.

Aktuálně platný ceník dopravy naleznete na odkazu: https://www.kyoprint.cz/zpusob-dopravy-a-platby/

Osobní odběr na prodejně je pro všechny zákazníky zdarma.

Při platbě převodem probíhá zaslání až po přičtení platby na účet dodavatele, výpis z účtu objednavatele není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození dopravou, zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek. Zpoždění dodání ze strany Kyoprint s.r.o. neopravňuje objednavatele k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany dodavatele. Dodavatel nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem.
V případě osobního převzetí je objednavatel povinen vyzvednout objednávky co nejdříve, nejdéle však do 2 měsíců od obdržení výzvy k vyzvednutí, nedomluví-li se obě strany jinak. Po uplynutí této doby bude objednávka zrušena a vzniklé náklady budou vymáhány po objednavateli.

§ 8 Platba

Firma Kyoprint s.r.o. nabízí níže uvedené možnosti platby. Tyto možnosti platby se volí při vytváření objednávky.

Možné způsoby platby:
Dobírkou - platba při převzetí zboží
Bankovním převodem - vystavíme vám daňový doklad na základě kterého zboží uhradíte
GoPay - možnost platby bankovním převodem ihned po dokončení objednávky
Hotově - platba v hotovosti na provozovně

§ 9 Vlastnictví

Produkt zůstává vlastnictvím firmy Kyoprint s.r.o. až do úplného zaplacení všech položek dané objednávky.

§ 10 Záruka, reklamace

Záruční lhůta začíná plynout dnem doručení objednávky k objednavateli. Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky pokud dodavatel o neúplnosti objednávky neinformoval objednavatele předem. Předmětem reklamace nemůže být nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám firmy Kyoprint s.r.o. platným ke dni odeslání objednávky. Také není možné vznést reklamaci na chyby (gramatické, grafické a další), které zákazník odsouhlasil v grafickém návrhu.

Objednavatel je povinen uplatnit zřejmé vady při obdržení produktu, nejpozději však do 2 týdnů od obdržení. Pozdější reklamace není možná. Skryté vady je nutné reklamovat co nejdříve po zjištění, nejpozději však 6 měsíců po vyhotovení objednávky v rámci zákonné lhůty stanovené pro reklamaci. Jednoduché reklamace je možné vznést telefonicky na čísle +420 773379429, složitější musí být podány písemně na e-mailovou adresu info@kyoprint.cz. Při oprávněné reklamaci má firma Kyoprint s.r.o. nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady včetně dopravy v tomto případě nese dodavatel. Pouze v případě, že náhradní dodávka nebude možná nebo bude chybná má objednavatel právo požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Při odstoupení od smlouvy je objednavatel povinen vrátit celou objednávku na adresu firmy:

Kyoprint s.r.o.
Legionářská 231
Kuřim 66434
Česká republika


Termín na vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní od přijetí vzneseného nároku do firmy Kyoprint s.r.o.

V rámci reklamačního řízení je objednavatel povinen pravdivě informovat o vadách, pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je objednavatel povinný písemnou formou uvést všechny požadované informace k dané vadě.

Zákazník bere na vědomí, že pokud informace v objednávce nejsou pravdivé, případně jsou chybné, nemohou být předmětem reklamace.

Barevnost oznámení, která je vidět na webových stránkách nemusí souhlasit se skutečností, je to dáno nastavením monitoru. Z toho důvodu nabízíme možnost zaslání vzorků.

Daňový doklad je součástí každé objednávky a objednavateli bude doručen buď e-mailovou formou, případně bude součástí objednávky.

§ 11 Záruky

V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě (např. CD) uhradí dodavatel jen cenu čistého materiálu, na kterém byl dokument dodaný. Jakékoliv další náhrady škody nejsou možné.

§ 12 Ochrana osobních údajů

Objednavatel souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby firmy Kyoprint s.r.o. Toto zpracování se děje s přihlédnutím k zákonu 428/2002 sbírky. Firma Kyoprint s.r.o. zachází se všemi údaji jako s důvěrnými. Objednavatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti.

§ 13 Autorská práva

Zákazník, který zadává objednávku na zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel.

§ 14 Dodatek

Vždy je prvořadé vycházet z kupněprodejní smlouvy a výrobu podle toho dodržet. V případě, že dojde k jakémukoliv nedodržení, budou oba smluvní partneři usilovat s přihlédnutím k zájmům obou stran dosáhnout nové dohody, která se bude co nejvíce přibližovat ekonomickému účelu neplatné dohody.

§ 15  Editace objednávky po schválení grafického náhledu

Každá úprava po odsouhlasení grafického náhledu k tisku (počty, barevnost, font, text atd.) je zpoplatněna částkou 200 Kč.

§ 16 Google Privacy Policy and YouTube API

Naše stránky využívají služeb využívá služby YouTube API. Používáním tohoto souhlasíte s tím, že budete vázáni smluvními podmínkami YouTube. Zde si můžete přečíst podmínky služby YouTube YouTube’s Terms of Service. Zde je odkaz na Google Privacy Policy.

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Zobrazit cookies
Název cookie Typ cookie Doba platnosti Účel
PHPSESSID Nezbytné cookies Po dobu návštěvy Cookie se používá k uložení a identifikaci jedinečného ID relace uživatele za účelem správy uživatelské relace na webu.
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads